Gra miejska na Starym Mieście

Reporter Travel & Consulting > Gra miejska na Starym Mieście

Gra miejska na Starym Mieście w Krakowie

Akcja gry toczy się w obrębie Starego Miasta, zatem z reguły wewnątrz pierścienia Plant oraz na terenie Wawelu. Miejsce jej zakończenia warunkowane jest np. przez lokalizację restauracji, do której uczestnicy gry muszą dotrzeć na kolację lub innego miejsca wybranego przez klienta.

Ta lokalizacja polecana jest zwłaszcza tym grupom, które po raz pierwszy odwiedzają Kraków i dzięki udziałowi w grze będą mieli możliwość zapoznania się z najważniejszymi zabytkami Starego Miasta w Krakowie.

Rynek Główny z Sukiennicami

Liczba uczestników:   od 6 w górę (nawet do 200)

Język gry: polski, angielski lub francuski

Cena:  ustalana indywidualnie w oparciu o krótką ankietę wysyłaną Klientowi (zależy od wielu czynników –  przede wszystkim liczby uczestników, czasu trwania, ilości i charakteru atrakcji włączonych w grę, liczby osób zaangażowanych bezpośrednio w jej realizację).